Medlemmerne beslutter politikken


Det er DSU’s medlemmer, som fastlægger DSU’s politik. Inden den vedtages, har den været diskuteret rundt om i hele landet, og alle DSU’ere har derfor mulighed for at få indflydelse på politikken. 

På DSU’s kongres, som afholdes hver andet år, vedtages flere større politiske oplæg, der lægger de overordnede rammer for DSU’s politiske arbejde. Mellem kongresserne vedtager DSU’s Hovedbestyrelse politiske oplæg og politiske udtalelser, der fastlægger DSU’s holdning til tidens aktuelle, politiske emner. 

Der er rig lejlighed for at være med til at forme DSU’s politik. Enten som del af en arbejdsgruppe, der skriver forslagene til de politiske oplæg og udtalelser, eller ved at deltage i lokale møder op til kongresser og hovedbestyrelsesmøder, hvor man kan stille ændringsforslag til de foreslåede oplæg og udtalelser. 

Når politikken er vedtaget i DSU, arbejder DSU’s ledelse videre med at profilere politikken over for fx medierne, fagbevægelsen, den socialdemokratiske folketingsgruppe og regeringen. 

Kongresvedtagelser

Frihed i fællesskab, vedtaget på DSU's kongres, april 2016

Fair Fremtid, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, august 2012 

Vi forandrer verden, vedtaget på DSU's kongres, maj 2012

Gang i 10'erne, vedtaget på DSU's kongres, maj 2010

Hvilken politik byder vi uventede gæster?, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, juni 2010

DSU's Principprogram, vedtaget på DSU's kongres, maj 2008

Folkets Europa, vedtaget af DSU's Landsledelse, juni 2008

Vejen Frem, vedtaget på DSU's kongres, maj 2006

Globalisering med omtanke, vedtaget på DSU's kongres, maj 2006

Plads til Fremtiden, vedtaget på DSU's kongres, maj 2004

Retspolitik, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, juni 2004

Landsmødevedtagelser

Adgangsbillet til fremtiden (Uddannelse) Vedtaget på DSU´s Landsmøde, november 2015

Mennesket før systemet, vedtaget på DSU's Landsmøde, oktober 2013

Fremtidens velfærd, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2012

Europa fælles ud af krisen, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2011

Politik er ikke kun for gamle røvhuller, vedtaget på DSU's Landsmøde, oktober 2009

Et sundhedssystem for alle, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2008

Ligestilling - uanset køn, seksualitet eller hudfarve, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2005

Mellemøsten, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2005

En bæredygtig fremtid, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2004

Medier og Kultur, vedtaget på DSU's Landsmøde, november 2004

Politiske udtalelser

Her vil vi løbende lægge politiske udtagelser fra vores Hovedbestyrelse op.
Det vil altid være den sidst vedtagne politik som er gældende politik for DSU. 

2017 vedtagelser:

Vi bygger fremtidens Danmark, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, Maj 2017

Integration i arbejdstøjet, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, Maj 2017

Tænk grønt - for alles bedste, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, Maj 2017

Bedre psykiatri kræver ordentlig finansiering og rettigheder, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, Februar 2017

Opgør med ulige muligheder for ordblinde, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, Februar 2017

2016 vedtagelser: 

En omstillingsparat flygtninge politik, vedtager af DSU's Hovedbestyrelse, oktober 2016

Flere fødevarejobs i Danmark, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, august 2016

Anerkend Vestsahara nu!, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, maj 2016

Politiske programmer

En fair deling af fremtidens økonomi , vedtaget af DSU´s Hovedbestyrelse november 2015 

Grønne Visioner - klimapolitisk oplæg, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse august 2015

Et mere fleksibelt uddannelsessystem, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, januar 2013

Psykiatri oplæg, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, august 2012

Veteranpolitik, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, marts 2012

Den tidlige indsats - som skal sikre lige muligheder, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, november 2011

Ungdomsgaranti til Alle!, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, marts 2011

Stigende ulighed og fattigdom i Danmark - hvad gør vi?, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, januar 2011

Når soldaterne er væk, vedtaget af DSU's Hovedbestyrelse, august 2010

Tilbage til Velfærdssamfundet - Fokus på Fremtiden, vedtaget af DSU's Landsledelse, juni 2009

Danmark Tilbage som Foregangsland, vedtaget af DSU's Landsledelse, marts 2009

En Social Retfærdig Skattereform, vedtaget af DSU's Landsledelse, januar 2009

Gør din Pligt / Kræv din Ret, vedtaget af DSU's Landsledelse, november 2008

Faglighed og Fællesskab, vedtaget af DSU's Forbundsstyrelse, juni 2007

Vejen til en bedre verden, vedtaget af DSU's Forbundsstyrelse, 2007