Søg penge til politiske projekter

Alle medlemmer af DSU kan søge penge til et politisk projekt. Et politisk projekt kan være en kampagne, en politisk arbejdsgruppe, en konference eller noget helt andet. 
 
Der er en række krav, som dit projekt skal leve op til. Dem kan du læse herunder.
Du kan finde ansøgningsskema til projektansøgningen her.
 
Retningslinjerne kan findes i pdf her.

Hvad skal projektet leve op til?
Projektet skal:
•have et tydeligt formål
•være produktorienteret, målbart og tidsbegrænset
•uddanne flere DSU’ere – både projektgruppen og andre DSU’ere
have fokus på at udbrede den politiske debat om projektets emne til flere end bare projektgruppen

Der gives ikke penge til internationale samarbejdsprojekter, som ellers ville blive støttet af DUF.
Der vil blive set særligt positivt på ansøgninger til projekter med ekstern finansiering.

Hvem bevilger pengene?
Det er Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget eller Landsforbundet, der behandler ansøgningerne – afhængigt af det beløb, der søges.

Ansøgninger under 2.000 kr. behandles af Landsforbundet.
Ansøgninger under 10.000 kr. behandles af Forretningsudvalget.
Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Hovedbestyrelsen.

Der kan altid bevilges mindre end det søgte.

Hvad er kravene til afrapportering?
Alle projekter skal afrapporteres senest to måneder efter projektets ophør.

Afrapporteringen skal indeholde:
Blev projektets mål nået? Hvorfor / hvorfor ikke?
Hvad var udbyttet af projektet? Hvad opnåede i?
Evt. økonomisk afrapportering med bilag for projektet (kun hvis man vælger udbetalingsmodel 1)

Projekter, der er bevilget over 10.000 kr., skal løbende fremlægge status på deres arbejde for Hovedbestyrelsen.

Udbetaling af tilskud
Når der er bevilget penge til et projekt, kan de udbetales på to måder:
Model 1: 80 % udbetales ved projektets start til projektets økonomiske tovholder og de resterende 20 % når afrapporteringen er modtaget og godkendt.
Model 2: Pengene udbetales løbende ved at projektdeltagerne refunderer deres udgifter gennem nemoa.

Spørgsmål?
Du kan altid kontakte DSUs Landsforbund med spørgsmål:
72 300 880

Eller DSUS forbundssekretær, Morgan Krüger:
40 95 54 00