DSU's 42. kongres - 27. - 29. april 2018

Her på siden vil information og dokumenter vedrørende kongressen løbende blive lagt op. 

DSU's 42. kongres vil blive afholdt i bededagsferien 27. - 29. april 2018 på Vejen Idrætscenter.

Herunder kan du se en oversigt over vigtige datoer og deadlines op mod kongressen (deadlines er markeret med fed):

27. november 2017: Indkaldelse til kongressen
 
5. januar 2018: Første udkast til kongresoplæg udsendes
 
9.-11. januar 2018: Stormøder om kongresoplæg
 
1. februar 2018: Udsendelse af delegeretfordeling
 
2. februar 2018: Udsendelse af endelige forslag til kongresoplæg
 
8. marts 2018: Deadline for indsendelse af ændringsforslag
 
16. marts 2018: Deadline for indsendelse af navne på delegerede fra afdelinger og distrikter
 
23. marts 2018: Udsendelse af ændringsforslag
 
6. april 2018: Deadline for indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag
 
18. april 2018: Udsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag


Dokumenter
Her finder ud relevante dokumenter

Generelle dokumenter

Dokumenter til behandling
Ændringsforslag til lovene - samlede ændringsforslag med indstillinger
Kongresoplæg - dette er det samlede kongresoplæg til behandling på DSU's 42. kongres
Kongresudvalgets forslag til lovændringer - dette er organisatorisk kongresudvalgs samlede forslag til lovændringer
Udkast til kongresoplæg - dette er ikke det endelige forslag, men et udkast, som kan diskuteres på stormøderne 9.-11. januar 2018.
Første forslag til ændringer af lovene - dette er ikke det endelige forslag, men et udkast, som kan diskuteres på stormøderne 9.-11. kanuar 2018.